JUDr. Pavel Kubec absolvoval v roce 1982 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1987 složil rigorózní zkoušky a získal akademický titul JUDr. V advokátní kanceláři působí od roku 1998.

Praxi vykonává především v oboru obchodního práva, pracovního a občanského práva a v dalších oborech.

Roku 2016 byl jmenován do funkce tajemníka generálního ředitele společnosti, kterou vykonává dodnes.