JUDr. Zuzana Kynštetrová absolvovala v roce 2011 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, doktorát získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014. Tématem její rigorózní práce bylo „Skončení pracovního poměru výpovědí“.

JUDr. Zuzana Kynštetrová má bohaté zkušenosti z její předešlé praxe u Městského soudu v Praze a notářské kanceláře, které plně využívá v rámci řešení právní úkolů. V advokátní kanceláři působí od roku 2016.

Počátkem roku 2017 úspěšně složila advokátní zkoušku, od této doby pokračuje v advokátní kanceláři v pozici zaměstnaného advokáta.

JUDr. Zuzana Kynštetrová poskytuje právní služby v celém spektru univerzální právní praxe, s převažujícím zaměřením na občanské a obchodní závazkové vztahy (sepis smluvní a korporátní dokumentace, převody movitých a nemovitých věcí, sporná řízení), zastupování v občanském soudním řízení, exekučním řízení, rodinné právo (rozvody, úprava poměrů k nezletilým dětem, vypořádání SJM), dědické právo (zastupování v řízení o pozůstalosti), pracovní právo.

Hovoří anglickým jazykem.