JUDr. Iveta Nováková, pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Iveta Nováková, pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Iveta Nováková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1989. Tématem její diplomové práce bylo „Notářské poplatky z převodu a nabytí majetku“. V letech 2005 až 2016 působila jako podnikový právník a vedoucí právní služby u významných...