Mgr. Jiří Petřík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2003 a tématem jeho diplomové práce bylo „Daktyloskopie – pojem a podstata“.

V Advokátní kanceláři Nespala, s.r.o. (tehdy „AK Pejchal a spol.“) začínal coby asistent v roce 2001. Od r. 2003 pokračoval ve svém působení v advokátní kanceláři na pozici advokátního koncipienta, a to na pracovišti v Čelákovicích. V roce 2007 Mgr. Jiří Petřík složil výtečně advokátní zkoušku a stal se advokátem.

Mgr. Jiří Petřík vykonává advokátní praxi především v oblasti občanského (včetně dědického řízení), rodinného (zejména péče o nezletilé děti, rozvody manželství), pracovního, trestního, obchodního práva (zejména zakládání obchodních korporací) a dále ve všech dalších odvětvích univerzální právní praxe. Specializuje se na poskytování komplexních právních služeb obcím, krajům a dalším veřejnoprávním celkům při veškeré jejich činnosti, zejména pak při hospodaření s veřejnými finančními prostředky a majetkem.

Mgr. Jiří Petřík se věnuje i přednáškové činnosti, když takto působil na akademické půdě.

V roce 2015 se Mgr. Jiří Petřík ujímá funkce ředitele pracoviště v Čelákovicích. Od roku 2016 je na základě doporučení přijat mezi členy Unie obhájců ČR, ve které je nadále jejím aktivním členem.

Hovoří anglickým jazykem.