Mgr. Jana Bendová Marušková absolvovala v roce 1998 Fakultu sociálních věd (bakalář žurnalistiky), jejímž tématem bakalářské práce bylo „Principy etiky ve veřejnoprávní televizi“, roku 1998 vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (tématem diplomové práce bylo „Postavení provozovatelů veřejnoprávního vysílání v kontextu autorského práva“).

V letech 2000 – 2001 působila jako právník České kanceláře Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Zaměřuje se na oblast lidských práv a svobod a na jejich porušení jak v trestním tak civilním řízení (ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva), dále na otázku autorského práva, ochrany osobnosti, zabývá se problematikou restitucí či dědickým právem a dále působí ve všech odvětvích univerzální právní praxe.

Mgr. Jana Bendová Marušková je bývalou členkou sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy České advokátní komory.

Je členkou dozorčí rady Nadace Dětský mozek.

Hovoří jazykem anglickým a domluví se na běžné úrovni jazykem francouzským.