Profesor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky na Univerzitě Karlově (2008). V roce 2015 vyznamenán rektorem UK stříbrnou pamětní medailí UK za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru trestního práva hmotného a procesního. Autor první české monografie o trestní odpovědnosti právnických osob (Linde, 2007) a mimo jiné dlouhé řady  vysokoškolských učebnic trestního práva. Vedoucí autorského kolektivu pro vytvoření Compliance programu rektorátu Univerzity Karlovy (2015). Působí také na Metropolitní univerzitě Praha (od 09/2017).

Dne 1. 2. 2019 byl v prestižní celojustiční soutěži „Právník roku 2018“ oceněn jako autor nejhodnotnějšího článku v časopise Bulletin advokacie; získal cenu JUDr. Václava Mandáka, CSc., za nejlepší odborný článek v Bulletinu advokacie v roce 2018 – „K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu“. Od 28. 10. 2020 je nositelem státního vyznamenání – Medaile za zásluhy v oblasti výchovy a školství.

Od 1. 6. 2019 je členem Legislativní rady vlády České republiky.