Mgr. Jakub Pail absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2018, ve své diplomové práci se zabýval tématem právní regulace platebního styku. Již při studiu začal sbírat zkušenosti s poskytováním právních služeb v rámci advokátní praxe.

Svou koncipientskou praxi vykonával v několika advokátních kancelářích poskytujících komplexní právní služby. V Advokátní kanceláři Nespala, s.r.o. působí od roku 2020. V roce 2021 složil advokátní zkoušku, byl zapsán do seznamu advokátů pod evidenčním číslem 20017 a nastoupil na pracovní pozici zaměstnaného advokáta advokátní kanceláře.

V rámci své agendy se zabývá širokou škálou právní problematiky zejména v oblastech práva trestního, správního, občanského, obchodního a pracovního. Při poskytování právních služeb klade zvýšený důraz na jejich efektivitu.

Od roku 2022 je členem Unie obhájců České republiky. Hovoří kromě češtiny i anglickým jazykem.