Mgr. Tomáš Rousek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze roku 2009, tématem jeho diplomové práce bylo „Ohledání místa činu“.

V Advokátní kanceláři Nespala, s.r.o. (tehdy „Pejchal, Nespala a spol.“) začínal coby asistent již v roce 2006. Od r. 2009 pokračoval ve svém působení v advokátní kanceláři již na pozici advokátního koncipienta, a to na pracovišti v Čelákovicích. Advokátem se Mgr. Tomáš Rousek stává v roce 2013 a o cca dva roky později se ujímá postu ředitele pracoviště v Brandýse nad Labem. Od roku 2016 je na základě doporučení přijat mezi členy Unie obhájců ČR. S účinností od 1. 1. 2018 zastává post ředitele centrály advokátní kanceláře v Praze.

Advokátní praxi vykonává Mgr. Tomáš Rousek prakticky celým spektrem právní praxe s důrazem na oblast práva trestního, ale i práva občanského, a to včetně práva rodinného; nemalými zkušenostmi se může honosit v oblasti práva komunálního, pracovního či obchodního.

Mgr. Tomáš Rousek se věnuje i přednáškové činnosti, když takto působil jak na úrovni ústředního orgánu státní správy, tak v sektoru civilním.

Mgr. Tomáš Rousek je aktivním členem Unie obhájců ČR.

Hovoří anglickým jazykem.