Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.

Naše advokátní kancelář byla původně založena 1. března 1991. V roce 1993 do ní vstoupil současný jediný majitel JUDr. Marek Nespala, který v této strávil celý svůj dosavadní advokátní život, tedy od právního asistenta přes advokátního koncipienta až po advokáta – společníka, od roku 1998 ve funkci výkonného ředitele a od roku 2012 v pozici jediného majitele, jednatele a generálního ředitele.

V současné době lze naši advokátní kancelář navštívit na třech místech a to v Praze, Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a Čelákovicích. Na těchto pracovištích zaměstnává řadu odborníků v oblasti práva.

Od června 1994 působí naše advokátní kancelář v asociaci “Novoměstské advokátní kanceláře” společně s AK Brož & Sokol & Novák a s AK Mikš & Suk. Tyto tři kanceláře jsou v případě potřeby schopny nabídnout práci několika desítek zkušených a kvalitních právníků ve všech oblastech práva.

Naše advokátní kancelář se v renomované soutěži Právnická firma roku pravidelně umísťuje mezi doporučovanými, resp. velmi doporučovanými advokátními kancelářemi v oblasti trestního práva. Tohoto úspěchu dosáhla advokátní kancelář v letech 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.

Právní služby

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. poskytuje takřka úplné spektrum právních služeb v oblastech práva občanského, obchodního, trestního a správního. Provádíme analýzu právních dokumentů, sepisujeme smlouvy (kupní, darovací a jiné), zastupujeme ve sporných i nesporných řízeních u soudu.

Specializujeme se zejména:

  • na obhajobu v trestních věcech, zastoupení poškozeného v trestním řízení
  • zastupování ve správním řízení a správním soudnictví včetně řízení daňového a přestupkového a na zastupování v řízení před Ústavním soudem
  • ….

Náš tým

Advokáti

Mgr. Tomáš Rousek, ředitel pracoviště v Praze

Mgr. Tomáš Rousek, ředitel pracoviště v Praze

Mgr. Tomáš Rousek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze roku 2009, tématem jeho diplomové práce bylo „Ohledání místa činu“. V Advokátní kanceláři Nespala, s.r.o. (tehdy „Pejchal, Nespala a spol.“) začínal coby asistent již v roce 2006. Od r. 2009...

číst více
Mgr. Jiří Petřík, ředitel pracoviště v Čelákovicích

Mgr. Jiří Petřík, ředitel pracoviště v Čelákovicích

Mgr. Jiří Petřík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2003 a tématem jeho diplomové práce bylo „Daktyloskopie – pojem a podstata“. V Advokátní kanceláři Nespala, s.r.o. (tehdy „AK Pejchal a spol.“) začínal coby asistent v roce 2001. Od r....

číst více
Mgr. Jana Bendová Marušková

Mgr. Jana Bendová Marušková

Mgr. Jana Bendová Marušková absolvovala v roce 1998 Fakultu sociálních věd (bakalář žurnalistiky), jejímž tématem bakalářské práce bylo „Principy etiky ve veřejnoprávní televizi“, roku 1998 vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (tématem diplomové...

číst více
Mgr. Nikol Mondoková

Mgr. Nikol Mondoková

Mgr. Nikol Mondoková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006 a tématem její diplomové práce bylo „Pomoc obětem trestných činů“. Při studiu pracovala jako dobrovolník v neziskové organizaci pomáhající obětem trestných činů a absolvovala...

číst více

Právníci

Advokátní koncipienti

Mgr. Petra Nekolová

Mgr. Petra Nekolová

Mgr. Petra Nekolová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2019. Se svou diplomovou prací se zaměřila na trestně-právní problematiku, konkrétně na trestně procesní zajišťovací institut vazby jakožto prostředek ultima ratio. V průběhu svých...

číst více

Trvale spolupracující advokáti

Mgr. Tomáš Ouroda

Mgr. Tomáš Ouroda

Mgr. Tomáš Ouroda absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012, tématem jeho diplomové práce bylo „Internet a autorské právo – odpovědnost subjektů a ochrana proti pirátství“ V letech 2008 – 2009 pracoval v Citibank Europe plc., Documentation...

číst více

Jsme poctěni, že máme možnost naše trestní věci konzultovat s vedoucím katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy:

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Profesor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky na Univerzitě Karlově (2008). Vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě UK. V roce 2015 vyznamenán rektorem UK stříbrnou pamětní medailí UK za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru trestního práva hmotného...

číst více

Aktualita: S potěšením oznamujeme, že Prof. JUDr. Jiřímu Jelínkovi, CSc. bylo 28. října 2020 u příležitosti jubilea Dne vzniku samostatného československého státu uděleno prezidentem České republiky státní vyznamenání – Medaile za zásluhy v oblasti výchovy a školství.

Kontakty

Praha

Pražské sídlo Advokátní kanceláře Nespala, s.r.o. se nachází v ulici Bělehradská 77 na Praze 2. 
S pomocí městské hromadné dopravy se k nám nejlépe dostanete ze stanice metra “C” I.P.Pavlova, kde si můžete popojet jednu stanici tramvají na zastávku Bruselská.

Adresa:       najdi na na mapě

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.
Bělehradská 77
120 00 Praha 2

tel: 224 914 138, 224 914 326, 224 914 327
fax: 224 923 368
gsm: +420 602 366 691
e-mail: praha@aknespala.cz

Čelákovice

Čelákovická pobočka Advokátní kanceláře Nespala, s.r.o. sídlí v ulici Stankovského číslo 144. Budova kanceláře se nachází přímo v centru Čelákovic nedaleko obecního úřadu.

Adresa:       najdi na na mapě

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.
pracoviště Čelákovice
Stankovského 144
250 88 Čelákovice

tel/fax: 326 991 161
gsm: +420 602 366 694
e-mail: celakovice@aknespala.cz

Brandýs nad Labem

Brandýsko-boleslavské pracoviště Advokátní kanceláře Nespala, s.r.o. se nachází v Riegrově ulici číslo 5. Budova kanceláře leží nedaleko od Masarykova náměstí, které tvoří centrum města. Advokátní kancelář naleznete v samostatné vile Matylda, naproti poště.

Adresa:       najdi na na mapě

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.
pracoviště Brandýs nad Labem
Riegrova 5
250 01 Brandýs nad Labem

tel/fax: 326 906 867, 326 906 878
gsm: +420 602 234 484
e-mail: brandys@aknespala.cz

Zde nás můžete kontaktovat

11 + 13 =

Právnická firma roku 2011 až 2019

Naše advokátní kancelář byla dle výsledků soutěže Právnická firma roku vyhodnocena v letech 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 a 2019 jako doporučovaná, resp. velmi doporučovaná advokátní kancelář v oblasti trestního práva.

Společnost EPRAVO.CZ vyhlásila v roce 2019 již dvanáctý ročník firemního žebříčku Právnická firma roku. Záštitu nad tímto ročníkem převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Záštitu nad galavečerem převzala již tradičně Česká advokátní komora. Výsledky firemního žebříčku Právnická firma roku 2019 byly slavnostně vyhlášeny dne 4. listopadu 2019 v prostorách Paláce Žofín za účasti zástupců předních advokátních kanceláří a osobností české justice

více na www.pravnickafirmaroku.cz

Obchodní podmínky

Advokátní kanceláře Nespala, s.r.o.,