Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Profesor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky na Univerzitě Karlově (2008). V roce 2015 vyznamenán rektorem UK stříbrnou pamětní medailí UK za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru trestního práva hmotného a procesního. Autor první české monografie o trestní...