Mgr. Nikol Mondoková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006 a tématem její diplomové práce bylo „Pomoc obětem trestných činů“. Při studiu pracovala jako dobrovolník v neziskové organizaci pomáhající obětem trestných činů a absolvovala školení o psychologické a právní pomoci v krizových situacích. Rovněž absolvovala stáže na civilním a trestním úseku u Obvodního soudu pro Prahu 6. Koncipientskou praxi vykonávala v několika advokátních kancelářích s univerzální praxí. V advokátní kanceláři působí od roku 2016. Hovoří německým jazykem.