Mgr. David Rousek je zaměstnancem advokátní kanceláře od roku 2010. Po úspěšném absolvování vysokoškolského studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni s tématem diplomové práce „Oprávněné použití zbraně“ nastoupil roku 2013 na pozici advokátního koncipienta.

Počátkem roku 2017 složil advokátní zkoušku, aby následně pokračoval v advokátní kanceláři v pozici zaměstnaného advokáta. Roku 2018 byl Mgr. David Rousek jmenován ředitelem pracoviště advokátní kanceláře v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Advokátní praxi vykonává ve všech odvětvích univerzální právní praxe. Převažující zaměření: občanské a obchodní závazkové vztahy (sepis smluvní a korporátní dokumentace, převody movitých a nemovitých věcí, sporná řízení), zastupování v občanském soudním řízení, exekučním řízení, obhajoba a zastupování poškozených v trestním řízení, komunální právo, rodinné právo (rozvody, úprava poměrů k nezletilým dětem, vypořádání SJM), dědické právo (zastupování v řízení o pozůstalosti), právní poradenství v oblasti týkající se SVJ a bytových družstev.

Od roku 2017 je na základě doporučení přijat mezi členy Unie obhájců ČR, ve které je nadále jejím aktivním členem.

Hovoří anglickým jazykem.