JUDr. Marek Nespala, generální ředitel a jednatel společnosti

JUDr. Marek Nespala, generální ředitel a jednatel společnosti

V advokacii působí od roku 1993, v roce 1994 absolvoval s vynikajícím prospěchem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, advokátní zkoušky složil výtečně v roce 1997. Doktorát z trestního práva získal v roce 2008 (téma rigorózní práce „Okolnosti vylučující...