JUDr. Pavel Kubec, tajemník generálního ředitele společnosti

JUDr. Pavel Kubec, tajemník generálního ředitele společnosti

JUDr. Pavel Kubec absolvoval v roce 1982 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1987 složil rigorózní zkoušky a získal akademický titul JUDr. V advokátní kanceláři působí od roku 1998. Praxi vykonává především v oboru obchodního práva, pracovního a...
JUDr. Iveta Nováková, pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Iveta Nováková, pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Iveta Nováková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1989. Tématem její diplomové práce bylo „Notářské poplatky z převodu a nabytí majetku“. V letech 2005 až 2016 působila jako podnikový právník a vedoucí právní služby u významných...