JUDr. Iveta Nováková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1989. Tématem její diplomové práce bylo „Notářské poplatky z převodu a nabytí majetku“.

V letech 2005 až 2016 působila jako podnikový právník a vedoucí právní služby u významných specializovaných finančních a zdravotních společností a institucí v České republice. Od roku 2016 působí v advokátní kanceláři.

Je členem spolku České Compliance Asociace,z.s., jehož základním účelem a posláním je propagace a rozvoj compliance, jakožto kontrolního systému řízení společností a organizací v České republice.

Specializace JUDr. Ivety Novákové je problematika GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Hovoří anglickým jazykem.