V advokacii působí od roku 1993, v roce 1994 absolvoval s vynikajícím prospěchem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, advokátní zkoušky složil výtečně v roce 1997. Doktorát z trestního práva získal v roce 2008 (téma rigorózní práce „Okolnosti vylučující protiprávnost“)

JUDr. Marek Nespala se zabývá univerzální praxí, v trestním právu zejména obhajobou a zastupováním poškozených v oblasti hospodářské, majetkové a násilné trestné činnosti a obhajobou ústavních činitelů.

Souběžnou specializací JUDr. Marka Nespaly je obchodně právní problematika v oblasti smluvní, sporné, soudní i arbitrážní.

Od devadesátých let do současnosti vykonává obhajobu zejména členů vrcholných kolektivních vedení bank, investičních fondů a družstevních záložen, jakož i členů kolektivních politických orgánů moci zákonodárné a výkonné a prezidenta republiky (zejména historicky ojedinělá úspěšná obhajoba prezidenta republiky před Ústavním soudem proti žalobě Senátu pro velezradu v roce 2013).

JUDr. Marek Nespala je zakládajícím členem a od roku 2008 předsedou Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů při České advokátní komoře, od roku 2009 členem kontrolní rady v pozici kárného žalobce České advokátní komory a rozhodcem č. osv. 006 v seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. JUDr. Marek Nespala je dále od roku 2014 zakládajícím členem a členem prezidia Unie obhájců ČR.