Mgr. Petra Nekolová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2019. Se svou diplomovou prací se zaměřila na trestně-právní problematiku, konkrétně na trestně procesní zajišťovací institut vazby jakožto prostředek ultima ratio.

V průběhu svých studií absolvovala stáž na Okresním soudu v Mladé Boleslavi a působila jako asistent samostatného advokáta s generální praxí.

V advokátní kanceláří působí na pozici advokátní koncipientky od roku 2020.

Hovoří anglickým jazykem.