Mgr. Petra Nekolová

Mgr. Petra Nekolová

Mgr. Petra Nekolová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2019. Se svou diplomovou prací se zaměřila na trestně-právní problematiku, konkrétně na trestně procesní zajišťovací institut vazby jakožto prostředek ultima ratio. V průběhu svých...
Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Profesor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky na Univerzitě Karlově (2008). Vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě UK. V roce 2015 vyznamenán rektorem UK stříbrnou pamětní medailí UK za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru trestního práva hmotného...
Mgr. Tomáš Ouroda

Mgr. Tomáš Ouroda

Mgr. Tomáš Ouroda absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012, tématem jeho diplomové práce bylo „Internet a autorské právo – odpovědnost subjektů a ochrana proti pirátství“ V letech 2008 – 2009 pracoval v Citibank Europe plc., Documentation...
JUDr. Iveta Nováková, pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Iveta Nováková, pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Iveta Nováková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1989. Tématem její diplomové práce bylo „Notářské poplatky z převodu a nabytí majetku“. V letech 2005 až 2016 působila jako podnikový právník a vedoucí právní služby u významných...