Mgr. Petra Nekolová

Mgr. Petra Nekolová

Mgr. Petra Nekolová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2019. Se svou diplomovou prací se zaměřila na trestně-právní problematiku, konkrétně na trestně procesní zajišťovací institut vazby jakožto prostředek ultima ratio. V průběhu svých...
JUDr. Iveta Nováková, pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Iveta Nováková, pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Iveta Nováková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1989. Tématem její diplomové práce bylo „Notářské poplatky z převodu a nabytí majetku“. V letech 2005 až 2016 působila jako podnikový právník a vedoucí právní služby u významných...